Sme špecializované vydavateľstvo zamerané na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti.
MedMedia vznikla v roku 2008 a odvtedy vytlačila viac než 100 čísiel pacientskych časopisov ako Cardio magazín, Onko magazín, Neuro magazín, Info pacient alebo Dermato magazín.
Vydala desiatky brožúr pre pacientov. Vytvára a spravuje špecializované online projekty.

Sme špecializované vydavateľstvo zamerané na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti.
MedMedia vznikla v roku 2008 a odvtedy vytlačila viac než 100 čísiel pacientskych časopisov ako Cardio magazín, Onko magazín, Neuro magazín, Info pacient alebo Dermato magazín.
Vydala desiatky brožúr pre pacientov. Vytvára a spravuje špecializované online projekty.

Časopisy

MOJA LIEČBA

Časopis nie je špecializovaný na jednu medicínsku oblasť, ale ponúka pestrú paletu článkov o rôznych ochoreniach a ich liečbe. Mimoriadnu pozornosť venujeme aj prevencii a zdravému spôsobu života. Všetky témy sú konzultované alebo spracované odborníkmi. Každým článkom zdôrazňujeme jednoduchú myšlienku, že zdravie nie je dôležité, ale najdôležitejšie.

4,50/rok
2x ročne

DERMATO MAGAZÍN

Časopis mapuje najnovšie možnosti liečby rôznych kožných ochorení. V  spolupráci s  najlepšími lekármi prinášame výlučne odborne garantované informácie, podané zrozumiteľným a pútavým jazykom. Ponúkame všetko, aby ste sa vo svojej koži cítili čo najlepšie.

3,00/rok
2x ročne

NEURO MAGAZÍN

Časopis zastrešuje sféru neurológie, psychiatrie a psychológie. Dosť na to, aby si tu každý čitateľ našiel svoju tému. Čerpáme len z  medicínsky overených zdrojov alebo spovedáme najlepších odborníkov v jednotlivých oblastiach. Prinášame taktiež dobré rady, ako si zachovať „zdravý rozum“.

3,00/rok
2x ročne

Časopisy

MOJA LIEČBA

Časopis nie je špecializovaný na jednu medicínsku oblasť, ale ponúka pestrú paletu článkov o rôznych ochoreniach a ich liečbe. Mimoriadnu pozornosť venujeme aj prevencii a zdravému spôsobu života. Všetky témy sú konzultované alebo spracované odborníkmi. Každým článkom zdôrazňujeme jednoduchú myšlienku, že zdravie nie je dôležité, ale najdôležitejšie.

4,50/rok
2x ročne

DERMATO MAGAZÍN

Časopis mapuje najnovšie možnosti liečby rôznych kožných ochorení. V  spolupráci s  najlepšími lekármi prinášame výlučne odborne garantované informácie, podané zrozumiteľným a pútavým jazykom. Ponúkame všetko, aby ste sa vo svojej koži cítili čo najlepšie.

3,00/rok
2x ročne

NEURO MAGAZÍN

Časopis zastrešuje sféru neurológie, psychiatrie a psychológie. Dosť na to, aby si tu každý čitateľ našiel svoju tému. Čerpáme len z  medicínsky overených zdrojov alebo spovedáme najlepších odborníkov v jednotlivých oblastiach. Prinášame taktiež dobré rady, ako si zachovať „zdravý rozum“.

3,00/rok
2x ročne

Projekty

AKADÉMIA
PACIENTA

Projekt Akadémia pacienta vznikol v roku 2012 ako spolupráca občianskeho združenia SLOVENSKÝ PACIENT a spoločnosti MedMedia. Vzdeláva pacientov v 3 oblastiach v sociálnej, právnej a zdravotníckej. Doteraz vyšlo viac než 20 brožúr.

PACIENTSKE
BROŽÚRY

Základom dobrej pacientskej brožúry je zladenie potrieb pacienta a lekára do zrozumiteľného textu. Výsledkom korektných informácií a efektívneho sprevádzania je potom lepší zdravotný stav a prognóza pacienta

ODPORÚČANIA
PRE PACIENTOV

Zrozumiteľné a vykonateľné postupy sú základom pre zmenu správania. Ponúkajú užitočné informácie, vytvárajú postoje, definujú rozlišovacie prvky a prinášajú podrobné návody ako zvládnuť každodenné pacientske situácie.

Projekty

AKADÉMIA
PACIENTA

Projekt Akadémia pacienta vznikol v roku 2012 ako spolupráca občianskeho združenia SLOVENSKÝ PACIENT a spoločnosti MedMedia. Vzdeláva pacientov v 3 oblastiach v sociálnej, právnej a zdravotníckej. Doteraz vyšlo viac než 20 brožúr.

PACIENTSKE
BROŽÚRY

Základom dobrej pacientskej brožúry je zladenie potrieb pacienta a lekára do zrozumiteľného textu. Výsledkom korektných informácií a efektívneho sprevádzania je potom lepší zdravotný stav a prognóza pacienta

ODPORÚČANIA
PRE PACIENTOV

Zrozumiteľné a vykonateľné postupy sú základom pre zmenu správania. Ponúkajú užitočné informácie, vytvárajú postoje, definujú rozlišovacie prvky a prinášajú podrobné návody ako zvládnuť každodenné pacientske situácie.

Archív

ONKO MAGAZÍN

Onko magazín sa venoval okrem jednotlivých onkologických ochorení, aj prevencii a včasnému odhaleniu choroby. V rokoch 2007 až 2018 vyšlo celkovo 24 čísiel a 2 dvojčísla. Onko magazín nájdete v knižniciach pod evidenčným číslom: 2688/2008 a ISSN: 1337-6950

CARDIO MAGAZÍN

Časopis určený záujemcom o srdcovocievne ochorenia vychádzal or roku 2006 do roku 2010. Zameraný bol najmä na širokú laickú verejnosť. Celkovo vyšlo 16 čísiel. Cardio magazín nájdete v knižniciach pod evidenčným číslom: 3665/2006 a ISSN: 1337-0537

INFOPACIENT

Infopacient bol distribuovaný ako príloha časopisov spoločnosti MedMedia ale aj ako samostatný titul. Distribuoval sa zadarmo do čakární po celom Slovensku. Infopacient vychádzal v rokoch 2009 až 2011 a celkovo bolo vytlačených 9 čísiel. Registrácia EV 3574/09

Archív

ONKO MAGAZÍN

Onko magazín sa venoval okrem jednotlivých onkologických ochorení, aj prevencii a včasnému odhaleniu choroby. V rokoch 2007 až 2018 vyšlo celkovo 24 čísiel a 2 dvojčísla. Onko magazín nájdete v knižniciach pod evidenčným číslom: 2688/2008 a ISSN: 1337-6950

CARDIO MAGAZÍN

Časopis určený záujemcom o srdcovocievne ochorenia vychádzal or roku 2006 do roku 2010. Zameraný bol najmä na širokú laickú verejnosť. Celkovo vyšlo 16 čísiel. Cardio magazín nájdete v knižniciach pod evidenčným číslom: 3665/2006 a ISSN: 1337-0537

INFOPACIENT

Infopacient bol distribuovaný ako príloha časopisov spoločnosti MedMedia ale aj ako samostatný titul. Distribuoval sa zadarmo do čakární po celom Slovensku. Infopacient vychádzal v rokoch 2009 až 2011 a celkovo bolo vytlačených 9 čísiel. Registrácia EV 3574/09

Služby

VYDAVATEĽSKÁ
ČINNOSŤ

Printové médiá na kľúč
spracovanie konceptu
grafický návrh
redakčné spracovanie
tlač a distribúcia
marketingové aktivity
komunikácia s čitateľmi

ONLINE
PROJEKTY

Online publikovanie
tvorba online projektov na kľúč
stránky, portály, aplikácie
optimalizácia obsahu SEO
výber komunikačných platforiem
administrácia online projektov
realizácia podporných kampaní

VZDELÁVACIE
PROJEKTY

Projekty zamerané na správanie
pacientske programy na kľúč
vytváranie informačných platforiem
aplikovanie behaviorálnych štúdií do praxe
sprevádzanie situáciami
online a offline vzdelávacie formy
spolupráca s partnermi v sektore

Služby

VYDAVATEĽSKÁ
ČINNOSŤ

Printové médiá na kľúč
spracovanie konceptu
grafický návrh
redakčné spracovanie
tlač a distribúcia
marketingové aktivity
komunikácia s čitateľmi

ONLINE
PROJEKTY

Online publikovanie
tvorba online projektov na kľúč
stránky, portály, aplikácie
optimalizácia obsahu SEO
výber komunikačných platforiem
administrácia online projektov
realizácia podporných kampaní

VZDELÁVACIE
PROJEKTY

Projekty zamerané na správanie
pacientske programy na kľúč
vytváranie informačných platforiem
aplikovanie behaviorálnych štúdií do praxe
sprevádzanie situáciami
online a offline vzdelávacie formy
spolupráca s partnermi v sektore

Tím

Ing. arch. RADOSLAV
HERDA

riaditeľ spoločnosti
mobil: 0905 225 630

PaedDr.
PETER
GLOCKO

projektový manažér
mobil: 0918 730 176
e-mail: glocko@medmedia.sk

Tím

Ing. arch. RADOSLAV HERDA

riaditeľ spoločnosti
mobil: 0905 225 630

PeadDr. PETER GLOCKO

projektový manažér
mobil: 0918 730 176
e-mail: glocko@medmedia.sk

Kontakt

MedMedia s.r.o
Astrová 56, 821 01 Bratislava

e-mail: herda@medmedia.sk
mobil: +421 905 225 630

IČO: 44 285 850
IČDPH: SK2022668219

OR okresného súdu Bratislava I
vložka číslo 54002/B

Kontakt

MedMedia s.r.o
Astrová 56, 821 01 Bratislava

e-mail: herda@medmedia.sk
mobil: +421 905 225 630

IČO: 44 285 850
IČDPH: SK2022668219

OR okresného súdu Bratislava I
vložka číslo 54002/B

Menu