Archív

ONKO MAGAZÍN

Onko magazín sa venoval okrem jednotlivých onkologických ochorení, aj prevencii a včasnému odhaleniu choroby. V rokoch 2007 až 2018 vyšlo celkovo 24 čísiel a 2 dvojčísla. Onko magazín nájdete v knižniciach pod evidenčným číslom: 2688/2008 a ISSN: 1337-6950

všetky čísla

CARDIO MAGAZÍN

Časopis určený záujemcom o srdcovocievne ochorenia vychádzal or roku 2006 do roku 2010. Zameraný bol najmä na širokú laickú verejnosť. Celkovo vyšlo 16 čísiel. Cardio magazín nájdete v knižniciach pod evidenčným číslom: 3665/2006 a ISSN: 1337-0537

všetky čísla

INFOPACIENT

Infopacient bol distribuovaný ako príloha časopisov spoločnosti MedMedia ale aj ako samostatný titul. Distribuoval sa zadarmo do čakární po celom Slovensku. Infopacient vychádzal v rokoch 2009 až 2011 a celkovo bolo vytlačených 9 čísiel. Registrácia EV 3574/09

všetky čísla

ONKO MAGAZÍN

Onko magazín sa venoval okrem jednotlivých onkologických ochorení, aj prevencii a včasnému odhaleniu choroby. V rokoch 2007 až 2018 vyšlo celkovo 24 čísiel a 2 dvojčísla. Onko magazín nájdete v knižniciach pod evidenčným číslom: 2688/2008 a ISSN: 1337-6950

všetky čísla

CARDIO MAGAZÍN

Časopis určený záujemcom o srdcovocievne ochorenia vychádzal or roku 2006 do roku 2010. Zameraný bol najmä na širokú laickú verejnosť. Celkovo vyšlo 16 čísiel. Cardio magazín nájdete v knižniciach pod evidenčným číslom: 3665/2006 a ISSN: 1337-0537

všetky čísla

INFOPACIENT

Infopacient bol distribuovaný ako príloha časopisov spoločnosti MedMedia ale aj ako samostatný titul. Distribuoval sa zadarmo do čakární po celom Slovensku. Infopacient vychádzal v rokoch 2009 až 2011 a celkovo bolo vytlačených 9 čísiel. Registrácia EV 3574/09

všetky čísla

Onko magazín

Cardio magazín

Dermato magazín

Infopacient

Neuro magazín

Menu