Onko magazín >> Redakcia


Redakcia - Onko magazín

Adresa redakcie

Vydavateľstvo MedMedia, s. r. o.
Na úvrati 25
821 04 Bratislava
tel.: +421 2 4363 11 43
fax: +421 2 4363 11 42

Šéfredaktor

Mgr. Tibor Mrocek
e-mail: mrocek@medmedia.sk
+421 918 399 064

Projektová manažérka

Mgr. Vladimír Halász
e-mail: halasz@medmedia.sk
+421 917 347 986