Dermato magazín >> Redakcia


Redakcia - Dermato magazín

Adresa redakcie

Vydavateľstvo MedMedia, s. r. o.
Na úvrati 25
821 04 Bratislava
tel.: +421 2 4363 11 43
fax: +421 2 4363 11 42

Šéfredaktorka

Mgr. Miriam Vojteková
e-mail: vojteková@medmedia.sk
+421 918 473 125

Projektová manažérka

Mgr. Mária Tullalová
e-mail: tullalova@medmedia.sk
+421 915 776 438