Info pacientwww.infopacient.sk

ZDRAVÉ INFORMÁCIE nielen pre pacientov

Portál poskytuje návštevníkovi ucelené a korektné informácie. Je jeho virtuálnym lekárom.

Portál je usporiadaný v logickej skladbe. Voľbou symptómov pacient nájde informácie o svojom probléme, ďalej všetko o konkrétnej diagnóze a následne sa dozvie o dostupných a najnovších možnostiach liečby. Portál sa však obsiahlo venuje aj prevencii, respektíve zdravému životnému štýlu.

Významnou úlohou portálu www.infopacient.sk je vytvárať komunikačný vzťah medzi ním a pacientom a pacientom a lekárom. Spojením s printovými produktmi vydavateľstva MedMedia a diskusnými fórami si portál buduje svoju vlastnú pacientsku komunitu.
Vysokú návštevnosť portálu zabezpečuje jednoduchá dostupnosť k informáciám, čistá a ľahká grafika, príjemná komunikácia, nevtieravá možnosť registrácie s možnosť získania konkrétnych výhod (časopis zadarmo a podobne). Nevyhnutnou podporou návštevnosti je spolupráca s ďalšími portálmi a jeho promovanie v iných médiách.

 Onko magazínNeuro magazín

 Dermato magazínInfo pacient