Vydavateľská činnosť – printové médium na kľúč

 • vypracovanie konceptu
 • grafický návrh – dizajn
 • redakčná príprava
 • editorská činnosť
 • jazykové korektúry
 • tlač
 • distribúcia
 • marketingová podpora projektu

Zabezpečenie inzertného priestoru v médiách

 • analýza cieľovej skupiny
 • výber najoptimálnejších médií
 • výroba plošnej inzercie
 • návrh a realizácia reklamnej kampane

Public relations – vzťahy s verejnosťou

 • publikácia – výročné správy, letáky, newsletters
 • spravodajstvo pre tlačové agentúry, správy na internetové stránky
 • publikačné materiály pre klientov
 • tlačové konferencie
 • firemná identita – hlavičkový papier, vizitky
 • externá a interná komunikácia
 • budovanie vzťahov s médiami

Marketing

 • stratégie a marketingové plány
 • SWOT analýza
 • prieskum trhu
 • príprava a realizácia marketingových kampaní a marketingovej komunikácie
 • eventy a akcie podľa požiadavky

 Onko magazínNeuro magazín

 Dermato magazínInfo pacient