Onko magazín

Onkologické ochorenia sú na Slovensku druhou najčastejšou príčinou úmrtí. Rakovina je zákerná najmä v tom, že môže zasiahnuť ktorúkoľvek časť nášho tela.

Onko magazín je ako jediné periodikum zameraný na všetkých onkologických pacientov, ale i každého z nás, pretože pri tomto type ochorenia je najdôležitejšia prevencia a včasný záchyt.

Prinášame vám informácie o najmodernejších trendoch v liečbe každého druhu onkologického ochorenia, o jeho diagnostike, jednotlivých štádiách, možnostiach medicíny a výsledkoch najnovších štúdií. Okrem odborných informácií podávaných jednoduchou zrozumiteľnou formou zverejňujeme príbehy ľudí, ktorí úspešne absolvovali liečbu, náročné zákroky i návrat do života, čím pozitívne podporujeme psychiku pacientov.

Snažíme sa prispieť k zlepšeniu komunikácie medzi lekárom a pacientom i cestou získavania dôvery v moderné medicínske postupy. Na stránkach nášho magazínu prezentujeme aj špecializované zdravotnícke zariadenia a spolupracujeme na rôznych podujatiach pre pacientov i odborníkov, aby sme vám mohli poskytnúť skutočne komplexný pohľad na dianie v onkosvete.

Odborný garant

MUDr. Martina Mikesková

Redakčná rada

MUDr. Vladimír Bella, PhD.; doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.; doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc.; doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.; doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Distribúcia

  • všetky onkologické ambulancie v celej SR
  • onkologické ústavy
  • individuálni objednávatelia časopisu
  • pacientske organizácie
  • partnerské spoločnosti
  • adresáti podľa dohody s inzerentom 

Archív

*Kliknutím na konkrétnu obálku si môžete pozrieť online verziu čísla.

Ročník 2007

Onko magazín 01/2007

Ročník 2008

Onko magazín 01/2008 Onko magazín 02/2008 Onko magazín 03/2008 Onko magazín 4/2008

Ročník 2009

Onko magazín 01/2009 Onko magazín 02/2009 Onko magazín 03/2009 Onko magazín 4/2009

Ročník 2010 

Onko magazín 1/2010 Onko magazín 2/2010 Onko magazín 3-4/2010

Ročník 2011

Onko magazín 1-2/2011 Onko magazín 3-4/2011

Ročník 2012

Onko magazín 1/2012 Onko magazin 2/2012

Ročník 2013

Onko magazín 1/2013