Neuro magazín

Ľudský organizmus je neuveriteľne dokonale naprogramovaný komplexný systém, ktorý si však vyžaduje našu neustálu pozornosť a starostlivosť. Keď je človek zdravý, málokedy si uvedomuje, že to nie je stav trvalý a nemenný.

V Neuro magazíne sa vám snažíme ukázať, že aj keď sa do cesty postaví prekážka v podobe ochorenia, dá sa s ňou popasovať. O všetkom, čo sa týka centrálnej nervovej sústavy, jej krehkosti, zraniteľnosti, chorôb s ňou súvisiacich vám povedia nielen skvelí neurológovia, neurochirurgovia, ale aj ľudia, ktorí si sami prešli peklom závažného ochorenia a denne nesú svoje bremeno choroby a jej následkov. A pretože vieme, že zdravie nie je len stav fyzický, s psychológmi a psychiatrami riešime aj duševné poruchy, závislosti, ale i to, ako si „zachovať zdravý rozum“, keď sa mu naše nervy vzpierajú. Keďže tieto ochorenia si väčšinou vyžadujú účasť a pomoc blízkych či priateľov, nezabúdame na dobré rady ani v tejto oblasti.

Chceme vám v súboji s vaším ochorením pomôcť, preto prinášame efektívne možnosti, ako si poradiť v každodennom živote s neurologickými či duševnými ťažkosťami, prípadne ako si ich nezopakovať alebo sa im úplne vyhnúť.

Odborný garant

MUDr. Marián Kondáš, PhD.

Redakčná rada

doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.; MUDr. Andrej Džubera, PhD.; MUDr. Jozef  Hašto, PhD.; MUDr. Dárius Chochol; prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.; prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.; doc. MUDr. Alojz Rakús; doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.; prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.; MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.; MUDr. Jana Vránová

Distribúcia

  • všetky neurologické, neurochirurgické a psychiatrické ambulancie v celej SR
  • pracoviská magnetickej rezonancie
  • individuálni objednávatelia časopisu
  • pacientske organizácie
  • partnerské spoločnosti
  • adresáti podľa dohody s inzerentom 

Archív

*Kliknutím na konkrétnu obálku si môžete pozrieť online verziu čísla.

Ročník 2008

Neuro magazín 01/2008

Ročník 2009

Neuro magazín 01/2009 Neuro magazín 02/2009 Neuro magazín 03/2009 Neuro magazín 04/2009

Ročník 2010

Neuro magazín 01/2010 Neuro magazín 02/2010 Neuro magazín 03/2010 Neuromagazin 4/2010

Ročník 2011

Neuromagazin 1/2011  Neuromagazin 2/2011  Neuromagazin 3/2011 Neuromagazin 4/2011

Ročník 2012

Neuromagazin 1/2012 Neuromagazin 2/2012 Neuro magazín 3/2012 Neuro magazín 4/2012

Ročník 2013

Neuromagazin 1/2013 Neuromagazin 2/2013