Onko magazín

  Neuro magazín

Dermato magazín

Onko magazín, Neuro magazín a Dermato magazín sú nepredajné, odborne garantované časopisy pre pacientov a laickú verejnosť. Každé periodikum tematicky a obsahovo pripravujeme s uznávanými lekármi z daných medicínskych oblastí.

Všetky magazíny prinášajú výlučne korektné informácie o jednotlivých ochoreniach a najnovších spôsoboch ich liečby. Pravidelnou súčasťou časopisov sú autentické príbehy pacientov a prezentácie pacientskych organizácií. Našou ambíciou je neustále zlepšovanie komunikácie medzi lekárom a pacientom, čím chceme vytvárať pozitívnejší vzťah pacienta k liečbe a prispievať k jej vyššej účinnosti.  

Magazíny vo vysokých nákladoch zadarmo distribuujeme do ambulancií lekárov v celej SR, nemocníc, ústavov, lekární, kúpeľov, pacientskym organizáciám, partnerským spoločnostiam a individuálnym objednávateľom.

 Onko magazínNeuro magazín

 Dermato magazínInfo pacient