MedMedia, s. r. o.
Na úvrati 25
821 04 Bratislava
tel.: 02/4363 11 43
fax: 02/4363 11 42 

Riaditeľ
Ing. arch. Radoslav Herda
herda@medmedia.sk
+421 905 225 630

 


Onko magazín

Šéfredaktor
Mgr. Tibor Mrocek
e-mail: mrocek@medmedia.sk
+421 918 399 064

Projektový manažér
Mgr. Vladimír Halász
e-mail: halasz@medmedia.sk
+421 917 347 986


Neuro magazín

Šéfredaktorka
Mgr. Soňa Juriková
e-mail: jurikova@medmedia.sk
+421 903 231 304

Projektový manažér
PaedDr. Peter Glocko
e-mail: glocko@medmedia.sk
+421 918 730 176


Dermato magazín

Šéfredaktor
Mgr. Tibor Mrocek
e-mail: mrocek@medmedia.sk
+421 918 399 064

Projektový manažér
Mgr. Vladimír Halász
e-mail: halasz@medmedia.sk
+421 917 347 986

 Onko magazínNeuro magazín

 Dermato magazínInfo pacient