MedMedia, s. r. o. je vydavateľská spoločnosť, ktorá sa zameriava na tvorbu printových médií pre pacientov a laickú verejnosť. Náš tím tvoria skúsení špecialisti z oblasti redakčnej a grafickej prípravy časopisov, marketingovej komunikácie, public relations a reklamy.

Poslaním spoločnosti je dlhodobo a efektívne komunikovať s pacientom a ponúknuť mu dostupnú cestu získavania medicínsky garantovaných informácií, ktoré ho zorientujú, usmernia i povzbudia v jeho náročnej životnej situácii. Edukáciou (výchovou a vzdelávaním) chceme súčasne nabádať k prevencii a zdravému spôsobu života. Spoluprácou s našimi partnermi a najmä odborníkmi z medicínskej praxe neustále hľadáme, analyzujeme a vyhodnocujeme možnosti korektnej medializácie najnovších trendov v liečbe civilizačných ochorení.

Partnerom našej spoločnosti je každý subjekt s prioritným záujmom znižovať krivku chorobnosti na Slovensku.

PaedDr. Peter Glocko
projektový manažér

 

Hľadáme nových spolupracovníkov!

 

 Onko magazínNeuro magazín

 Dermato magazínInfo pacient